Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng
QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

Ngài đã theo Thầy Thiện Mỹ về đồng Nai cùng vị khách Quý tiềm năng hoan hỷ ...
QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

Con cảm ơn các Quý Thầy và mạnh thường quân những ngày cuối năm mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn tin tưởng tới THIEN PHỦ THẠO cùng với những đơn hàng mới.đón thỉnh tượng về trước Tết Âm lịch. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.
QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

Con cảm ơn Sư Phụ và sư Minh Đạo ghé thăm Xưởng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

Con cảm ơn các Quý Thầy và mạnh thường quân những ngày cuối năm mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn tin tưởng tới THIEN PHỦ THẠO cùng với những đơn hàng mới.đón thỉnh tượng về trước Tết Âm lịch. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.
QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG

Con cám ơn Quý Thầy đã tới trú nguyện tại xưởng THIÊN PHÚ THẠO để thực hiện Tạc tượng bộ Tam thế Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật.