SƯ PHỤ GHÉ THĂM Hôm nay ngày thật đẹp trời Sư phụ đã ghé xưởng tôi uống trà Tâm tình bao chuy

SƯ PHỤ GHÉ THĂM Hôm nay ngày thật đẹp trời Sư phụ đã ghé xưởng tôi uống trà Tâm tình bao chuy

SƯ PHỤ GHÉ THĂM Hôm nay ngày thật đẹp trời Sư phụ đã ghé xưởng tôi uống trà Tâm tình bao chuy

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG
SƯ PHỤ GHÉ THĂM
Hôm nay ngày thật đẹp trời
Sư phụ đã ghé xưởng tôi uống trà
Tâm tình bao chuyện vừa qua
Bên ly Trà nóng đậm đà tỏa hương
Nhạc thiền nhè nhẹ du dương
Thầy tôi vẫn vậy mến thương dễ gần
Quan tâm chăm sóc ân cần
Chỉ tôi kiến thức những phần sắp qua
Tình sâu Nghĩa lại đậm đà
Người là Sư phụ thật là mến yêu
Chúc Thầy sức khỏe thật nhiều
Con đường Hạnh pháp mọi điều tinh Thông.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
ĐT.pháp Tâm NNUT Hữu Thạo
Chia sẻ: