Hôm nay mùng một đầu tháng Thựợng đế đã phát lộc đặt hàng. Hy vọng cả tháng cứ lộc lá đều đều. Con c

Hôm nay mùng một đầu tháng Thựợng đế đã phát lộc đặt hàng. Hy vọng cả tháng cứ lộc lá đều đều. Con c

Hôm nay mùng một đầu tháng Thựợng đế đã phát lộc đặt hàng. Hy vọng cả tháng cứ lộc lá đều đều. Con c

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG
Hôm nay mùng một đầu tháng Thựợng đế đã phát lộc đặt hàng.
Hy vọng cả tháng cứ lộc lá đều đều.
Con cảm ơn Thầy chúc Thầy thật nhiều sức khỏe công việc kiến thiết Tâm Bảo được hạnh thông viên mãn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chia sẻ: