Con cảm ơn các Quý Thầy từ Chùa Thanh long bà rịa vũng tàu đã tới xưởng THIÊN PHÚ THẠO trì trú bức T

Con cảm ơn các Quý Thầy từ Chùa Thanh long bà rịa vũng tàu đã tới xưởng THIÊN PHÚ THẠO trì trú bức T

Con cảm ơn các Quý Thầy từ Chùa Thanh long bà rịa vũng tàu đã tới xưởng THIÊN PHÚ THẠO trì trú bức T

Quý Thầy từ Chùa Thanh long bà rịa vũng tàu
Con cảm ơn các Quý Thầy từ Chùa Thanh long bà rịa vũng tàu đã tới xưởng THIÊN PHÚ THẠO trì trú bức Tượng Bổn sư cao 4,5m cả tòa Kim Kang.cầu cho quốc Thái dân an công việc thuận lợi hạnh Thông viên mãn.
Con kính chúc Các Quý Thầy Thân Tâm luôn An lạc sức khỏe rồi dào.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Pháp Tâm NNUT N.Hữu Thạo
Chia sẻ: