LỜI CẢM ƠN! Con cảm ơn Thầy Quảng Ngộ sau một Thời gian dài tìm hiểu để tìm nơi gửi chọn niềm t

LỜI CẢM ƠN! Con cảm ơn Thầy Quảng Ngộ sau một Thời gian dài tìm hiểu để tìm nơi gửi chọn niềm t

LỜI CẢM ƠN! Con cảm ơn Thầy Quảng Ngộ sau một Thời gian dài tìm hiểu để tìm nơi gửi chọn niềm t

Thầy Quảng Ngộ
LỜI CẢM ƠN!
Con cảm ơn Thầy Quảng Ngộ sau một Thời gian dài tìm hiểu để tìm nơi gửi chọn niềm tin giao phó tạc tất cả pho tượng trong một ngôi Chùa lớn ở Quảng Trị!
Cuối cùng Thầy đã chọn THIÊN PHÚ THẠO trước mắt Thầy đặt bức Ngài Bổn Sư cao 5Mét.giao trọn gói mẫu tượng và thiết kế trên Ý tưởng của Thầy.
Thay mặt THIÊN PHÚ THẠO con cảm ơn Thầy đã tin tưởng đặt hàng nơi Con.
Kính chúc Thầy Thân Tâm An Lạc công việc Hạnh Thông thành tựu Viên mãn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
NNUT Nguyễn Hữu Thạo
Chia sẻ: