Bảy vị Được sư chất liệu gỗ Gõ đỏ đã thành phẩm.hãy liên hệ với chúng con Theo số đt: 0366000666-0772999666 NNUT Hữu Thạo quý Thầy và Quý sư sẽ được tư vấn chi tiết. Chúng con hân hạnh được phục vụ. A

Bảy vị Được sư chất liệu gỗ Gõ đỏ đã thành phẩm.hãy liên hệ với chúng con Theo số đt: 0366000666-0772999666 NNUT Hữu Thạo quý Thầy và Quý sư sẽ được tư vấn chi tiết. Chúng con hân hạnh được phục vụ. A

Bảy vị Được sư chất liệu gỗ Gõ đỏ đã thành phẩm.hãy liên hệ với chúng con Theo số đt: 0366000666-0772999666 NNUT Hữu Thạo quý Thầy và Quý sư sẽ được tư vấn chi tiết. Chúng con hân hạnh được phục vụ. A

Thầy Thích Đạo Nguyện - Quảng Ninh- Móng cái
Hôm nay mùng một đầu tháng thay mặt các anh em nghệ nhân con cảm ơn Thầy Thích Đạo Nguyện - Quảng Ninh- Móng cái không quản địa lý cách trở đã tin tưởng và đặt bức tượng Ngài TTTN thứ 5 tại xưởng tác tượng Phật THIÊN PHÚ THẠO tại TPHCM.
Con xin cảm ơn và kính chúc Thầy Thân Tâm luôn An lạc mọi việc hạnh Thông,xuôi chèo cập bến.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hữu Thạo
Chia sẻ: