Hai tôn tượng A Nan Đà-Ca Diếp ngài đã xong.tựơng cao 2m chất liệu gỗ gõ đỏ con mời Quý Thầy và mạnh

Hai tôn tượng A Nan Đà-Ca Diếp ngài đã xong.tựơng cao 2m chất liệu gỗ gõ đỏ con mời Quý Thầy và mạnh

Hai tôn tượng A Nan Đà-Ca Diếp ngài đã xong.tựơng cao 2m chất liệu gỗ gõ đỏ con mời Quý Thầy và mạnh

An Na Ca Diep

  • An Na Ca Diep
  • Mã sản phẩm: ANCD010121
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 8465
  • Hai tôn tượng A Nan Đà-Ca Diếp ngài đã xong.tựơng cao 2m chất liệu gỗ gõ đỏ con mời Quý Thầy và mạnh thường quân đón ngài về nhé! Nam mô a Di Đà Phật
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Hai tôn tượng A Nan Đà-Ca Diếp ngài đã xong.tựơng cao 2m chất liệu gỗ gõ đỏ con mời Quý Thầy và mạnh thường quân đón ngài về nhé!
Nam mô a Di Đà Phật
Sản phẩm cùng loại