Tượng Ban Phước chất liệu gỗ gõ đỏ cao 2,2m Ngài được thỉnh về Củ Chi chùa Thầy Tâm. Hãy liên hệ v

Tượng Ban Phước chất liệu gỗ gõ đỏ cao 2,2m Ngài được thỉnh về Củ Chi chùa Thầy Tâm. Hãy liên hệ v

Tượng Ban Phước chất liệu gỗ gõ đỏ cao 2,2m Ngài được thỉnh về Củ Chi chùa Thầy Tâm. Hãy liên hệ v

Ban Phước
  • Ban Phước
  • Mã sản phẩm: BP241120
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 13932
  • Tượng Ban Phước chất liệu gỗ gõ đỏ cao 2,2m Ngài được thỉnh về Củ Chi chùa Thầy Tâm. Hãy liên hệ với THIÊN PHÚ THẠO đt:0366000666-0772999666- NNUT Nguyễn Hữu Thạo để đặt hàng Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật.
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

 

Tượng Ban Phước cht liu gđỏ cao 2,2m Ngài được thnh v C Chi chùa Thy Tâm. Hãy liên h vi THIÊN PHÚ THO đt:0366000666-0772999666- NNUT Nguyn Hu Tho để đặt hàng

Nam mô bn sư thích ca mâu Ni Pht.

Sản phẩm cùng loại