Tượng Bổn sư cao 1m x 30cm x 25cm .màu trắng là gỗ Pơ mu.màu vàng là gỗ gõ đỏ hay kiện hệ với THIÊN

Tượng Bổn sư cao 1m x 30cm x 25cm .màu trắng là gỗ Pơ mu.màu vàng là gỗ gõ đỏ hay kiện hệ với THIÊN

Tượng Bổn sư cao 1m x 30cm x 25cm .màu trắng là gỗ Pơ mu.màu vàng là gỗ gõ đỏ hay kiện hệ với THIÊN

BỔN SƯ KHẤT THỰC

  • BỔN SƯ KHẤT THỰC
  • Mã sản phẩm: BSKT2511211
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 11206
  • Tượng Bổn sư cao 1m x 30cm x 25cm .màu trắng là gỗ Pơ mu.màu vàng là gỗ gõ đỏ hay kiện hệ với THIÊN PHÚ THẠO số: đt:0366000666-0772999666 Http://thienphuthao.com Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Tượng Bổn sư cao 1m x 30cm x 25cm .màu trắng là gỗ Pơ mu.màu vàng là gỗ gõ đỏ hay kiện hệ với THIÊN PHÚ THẠO số: đt:0366000666-0772999666
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sản phẩm cùng loại