QUAN AM BON SU DIA TANG

QUAN AM BON SU DIA TANG

QUAN AM BON SU DIA TANG

Quý Thầy Tới Thăm và Đặt Tượng

  • Quý Thầy Tới Thăm và Đặt Tượng
  • Mã sản phẩm: BSSS
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 18983
  • Đây là bức Ngài Bổn sư sẽ chuyển qua tạc trên chất liệu Gỗ , Ngài sẽ đựơc chuyển về Tp Phan thiết của vị Thựơng đế đầu tiên xuất hiện giữa một ngày đẹp trời tại THIÊN PHU THAO- Nam mo a di da phat.
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Đây là bức Ngài Bổn sư sẽ chuyển qua tạc trên chất liệu Gỗ , Ngài sẽ đựơc chuyển về Tp Phan thiết của vị Thựơng đế đầu tiên xuất hiện giữa một ngày đẹp trời tại THIÊN PHU THAO- Nam mo a di da phat.

Sản phẩm cùng loại