Con cám ơn Các Quý Thầy đã tới xưởng Chế tác Tượng Phật THIÊN PHÚ THẠO dùng Trà và đặt tượng. Nam m

Con cám ơn Các Quý Thầy đã tới xưởng Chế tác Tượng Phật THIÊN PHÚ THẠO dùng Trà và đặt tượng. Nam m

Con cám ơn Các Quý Thầy đã tới xưởng Chế tác Tượng Phật THIÊN PHÚ THẠO dùng Trà và đặt tượng. Nam m