Cảm ơn Nghệ nhân Ưu tú Pháp Tâm (Nguyễn Hữu Thạo) đã cống hiến cho Tam Bảo thêm một tác phẩm nghệ t

Cảm ơn Nghệ nhân Ưu tú Pháp Tâm (Nguyễn Hữu Thạo) đã cống hiến cho Tam Bảo thêm một tác phẩm nghệ t

Cảm ơn Nghệ nhân Ưu tú Pháp Tâm (Nguyễn Hữu Thạo) đã cống hiến cho Tam Bảo thêm một tác phẩm nghệ t

Tu Viện Minh Tâm
Cảm ơn Nghệ nhân Ưu tú Pháp Tâm (Nguyễn Hữu Thạo) đã cống hiến cho Tam Bảo thêm một tác phẩm nghệ thuật "tinh hoa Mộc, kết Thiền tâm" qua tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 2 mét, chất liệu gỗ gõ đỏ, sẽ được cung thỉnh về Tu Viện Minh Tâm trong Mùa Phật Đản 2021, Phật lịch 2565.
 
    
        
    <div class=Chia sẻ: