Mẹ đã về chùa Thiên Phước cai lậy Tiền giang xã Phú quý. nơi mà sư Thích Thiện Trung đang ươm mầm Sự

Mẹ đã về chùa Thiên Phước cai lậy Tiền giang xã Phú quý. nơi mà sư Thích Thiện Trung đang ươm mầm Sự

Mẹ đã về chùa Thiên Phước cai lậy Tiền giang xã Phú quý. nơi mà sư Thích Thiện Trung đang ươm mầm Sự

QUAN ÂM

  • QUAN ÂM
  • Mã sản phẩm: QA241120
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 16738
  • Mẹ đã về chùa Thiên Phước cai lậy Tiền giang xã Phú quý. nơi mà sư Thích Thiện Trung đang ươm mầm Sự sống nuôi dưỡng những đứa trẻ Mồ Côi. một Vị Bồ Tát giữa Đời Thường đang cứu độ dưỡng nuôi những đứa trẻ thơ bị bỏ rơi vô tội! Nam mô a Di Đà Phật
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

M đã v chùa Thiên Phước cai ly Tin giang xã Phú quý. nơi mà sư Thích Thin Trung đang ươm mm S sng nuôi dưỡng nhng đứa tr M Côi.

mt V B Tát gia Đời Thường đang cu độ dưỡng nuôi nhng đứa tr thơ b b rơi vô ti!

Nam mô a Di Đà Pht

Sản phẩm cùng loại