THIEN THU THIEN NHAN

THIEN THU THIEN NHAN

THIEN THU THIEN NHAN

THIEN THU THIEN NHAN

  • THIEN THU THIEN NHAN
  • Mã sản phẩm: IMG_3825
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 20602
  • Thầy Vĩnh An đã phải vượt hơn hai ngàn cây số để tìm hiểu và tham khảo những xưởng chế tác tượng Phật cả miền Bắc tới miền Nam để tạc tượng Thiên Thủ Thiên nhãn cho Chùa ở Hải phòng. Dù đã 73 tuổi nhưng không làm cho Thầy trở ngại về tuổi tác. thầy lả một Thượng Đế phải nói là Cực khó tính bời sự trải nghiệm và Hiểu biết rất sâu về mỹ Thuật Điều khắc Tâm linh...! Với quyết Tâm để tim đơn vị đề gửi tron liềm tin.... Thiên Phú Thạo đã đủ Duyên được Cộng tác Cùng Thầy trong thời gian 3 tháng để làm tôn tượng. Hôm nay bức Tượng hoan hỷ đã được Thầy Thỉnh Ngài về Hải Phòng trong hân hoan chờ đợi của nhiều người-Nam Mo A Di Da Phat.
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Thầy Vĩnh An đã phải vượt hơn hai ngàn cây số để tìm hiểu và tham khảo những xưởng chế tác tượng Phật cả miền Bắc tới miền Nam để tạc tượng Thiên Thủ Thiên nhãn cho Chùa ở Hải phòng.
Dù đã 73 tuổi nhưng không làm cho Thầy trở ngại về tuổi tác.
thầy lả một Thượng Đế phải nói là Cực khó tính bời sự trải nghiệm và Hiểu biết rất sâu về mỹ Thuật Điều khắc Tâm linh...!
Với quyết Tâm để tim đơn vị đề gửi tron liềm tin....
Thiên Phú Thạo đã đủ Duyên được Cộng tác Cùng Thầy trong thời gian 3 tháng để làm tôn tượng.
Hôm nay bức Tượng hoan hỷ đã được Thầy Thỉnh Ngài về Hải Phòng trong hân hoan chờ đợi của nhiều người-Nam Mo A Di Da Phat.

Sản phẩm cùng loại