Con cảm ơn các Quý Thầy và mạnh thường quân những ngày cuối năm mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn tin tưở

Con cảm ơn các Quý Thầy và mạnh thường quân những ngày cuối năm mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn tin tưở

Con cảm ơn các Quý Thầy và mạnh thường quân những ngày cuối năm mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn tin tưở

QUÍ THÀY GHÉ ĐẶT TƯỢNG
Con cảm ơn các Quý Thầy và mạnh thường quân những ngày cuối năm mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn tin tưởng tới THIEN PHỦ THẠO cùng với những đơn hàng mới.đón thỉnh tượng về trước Tết Âm lịch.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.
Chia sẻ: