Cuốn kinh Phổ Môn được chế tác Độc bản đặt trên lưng cụ Rùa chất liệu gỗ Gõ đỏ có kích thước chiều n

Cuốn kinh Phổ Môn được chế tác Độc bản đặt trên lưng cụ Rùa chất liệu gỗ Gõ đỏ có kích thước chiều n

Cuốn kinh Phổ Môn được chế tác Độc bản đặt trên lưng cụ Rùa chất liệu gỗ Gõ đỏ có kích thước chiều n

CUỐN KINH PHỔ MÔN

  • CUỐN KINH PHỔ MÔN
  • Mã sản phẩm: KPM241120
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 14400
  • Cuốn kinh Phổ Môn được chế tác Độc bản đặt trên lưng cụ Rùa chất liệu gỗ Gõ đỏ có kích thước chiều ngang 0,86m dài 1,65m dày 30cm. soạn dịch TT.Thích Nhật Từ. Thiết kế Chạm khắc và trang trí Bìa: Mẹ Quán Thế Âm Đồng Tử tác giả Nghệ Nhân Ưu Tú Nguyễn Hữu Thạo. Thư pháp Thầy Võ Dương thế hiện. Được trưng bày tại Chùa Giác Ngộ,sẽ được đấu giá làm từ thiện.kính phí hỗ trợ hướng về khúc ruột miền Trung mùa Nước lũ. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật.
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Cun kinh Ph Môn được chế tác Độc bn đặt trên lưng c Rùa cht liu gđỏ có kích thước chiu ngang 0,86m dài 1,65m dày 30cm. son dch TT.Thích Nht T.

Thiết kế Chm khc và trang trí Bìa: M Quán Thế Âm Đồng T tác gi Ngh Nhân Ưu Tú Nguyn Hu Tho.

Thư pháp Thy Võ Dương thế hin.

Được trưng bày ti Chùa Giác Ng,s được đấu giá làm t thin.kính phí h tr hướng v khúc rut min Trung mùa Nước lũ.

Nam mô bn sư thích ca mâu Ni Pht.

Sản phẩm cùng loại