Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã hoàn tất. một ngài sẽ thỉnh về pháp viện Minh Đăng Quang còn một Ngài đ

Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã hoàn tất. một ngài sẽ thỉnh về pháp viện Minh Đăng Quang còn một Ngài đ

Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã hoàn tất. một ngài sẽ thỉnh về pháp viện Minh Đăng Quang còn một Ngài đ

TỔ SƯ MINH DĂNG QUANG

  • TỔ SƯ MINH DĂNG QUANG
  • Mã sản phẩm: MDQ241120
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 16817
  • Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã hoàn tất. một ngài sẽ thỉnh về pháp viện Minh Đăng Quang còn một Ngài đang chờ quý khách tới rứoc.... hãy alô cho THIÊN PHÚ THẠO số đt:0366000666-0772999666. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật. Nam mô Tổ sư Minh Đăng Quang.
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Đức T Sư Minh Đăng Quang đã hoàn tt. mt ngài s thnh v pháp vin Minh Đăng Quang còn mt Ngài đang ch quý khách ti roc.... hãy alô cho THIÊN PHÚ THO s đt:0366000666-0772999666.

Nam mô bn sư thích ca mâu Ni Pht.

Nam mô T sư Minh Đăng Quang.

 

Sản phẩm cùng loại